Collecties van musea en andere cultuurinstellingen bijeen

Bij de Collectie Nederland zijn meer dan 100 collecties van musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat rond de 6 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website.

Het systeem van de Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana. 

De collecties die deelnemen aan Collectie Nederland worden doorgegeven aan Europeana en zijn dus ook op Europees niveau beschikbaar.

Uitgelicht

Ludolf Bakhuizen(1630-1708), Ontscheping van slaven, tekening, Museum/Instelling   Teylers Museum

Ludolf Bakhuizen(1630-1708), Ontscheping van slaven, tekening, Museum/Instelling Teylers Museum

Europees Jaar van het Erfgoed

Deze maand september is het thema:  Beladen Erfgoed.

2018 Europees Jaar van het Cultureel ErfgoedErfgoed roept soms heftige emoties op en kan beladen zijn omdat het nauw verbonden is met (nationale) identiteit. Een identiteit die constant wordt geherdefinieerd. We stellen ons daarbij steeds nieuwe vragen. Wat zijn de geschiedenissen en verhalen die ons verbinden of die ons scheiden?  

Wij zien ons zelf graag als een vooruitstrevende en tolerante natie. Maar als we toestaan dat de héle geschiedenis wordt verteld dan horen we naast de verhalen van handelsgeest en ontdekkingsdrang óok de verhalen van het tot koopwaar maken van mensen op grond van huidskleur, het in instituties organiseren en legaliseren van misdadige praktijken ten behoeve van persoonlijk gewin, naast de verhalen van verzet ook die van collaboratie en (stille) instemming.

Virtuele Collectie Beladen Erfgoed 


Voeg eenvoudig uw eigen collectie toe

Sinds 1 april 2010 werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder de noemer Collectie Nederland aan de centrale ontsluiting van gedigitaliseerde museale collecties. De hiertoe ontwikkelde zoekomgeving is gebaseerd op de open source versie van het Europeana framework. Bovenop de door dit framework geleverde indexerings- en zoekfunctionaliteit ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigen, geavanceerde zoektoepassingen voor de erfgoedprofessional.

Vanaf januari 2011 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan optreden als "nationale aggregator" binnen het Europeana netwerk. Dit betekent dat collecties die deelnemen aan Collectie Nederland ook kunnen worden doorgegeven aan Europeana.

In de huidige versie van Collectie Nederland worden meer dan 6 miljoen objecten afkomstig van een 100-tal verschillende bronnen ontsloten.