Collecties van musea en andere cultuurinstellingen bijeen

Bij de Collectie Nederland zijn meer dan 90 collecties van musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat meer dan 3.3 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website.

Het systeem van de Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana. 

De collecties die deelnemen aan Collectie Nederland worden doorgegeven aan Europeana en zijn dus ook op Europees niveau beschikbaar.

Uitgelicht

Pauline Lutters, De kracht van het water, beeldhouwwerk,  Dataprovider: Beelden van Gelderland

Pauline Lutters, De kracht van het water, beeldhouwwerk,  Dataprovider: Beelden van Gelderland

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: Thema "Water"

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Onder het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' geeft Nederland invulling aan de belangrijke rol die erfgoed speelt binnen het cultureel diverse Europa. Elke maand staat een nieuw thema centraal, deze maand maart: Water.

Nederland heeft zijn economische sterke positie binnen Europa te danken aan het water. Nederlanders vormden visserij, scheepsbouw en handel om tot voor hen succesvolle businessmodellen, waaraan ons erfgoed ons ook vandaag nog herinnert. 

Het thema "Water" vinden we in talloze objecten in Nederlandse collectiebeherende instellingen weerspiegeld. Kunstobjecten (schilderijen, tekeningen, prenten) illustreren het belang van water en waterwegen voor onze economie en cultuur. Kaarten en atlassen zijn voorbeelden van instrumenten en documentatie ten behoeve van internationale handel en politiek. 

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

De meer dan 8500 objecten uit deze virtuele collectie komen uit meer dan 40 collecties en variëren van olieverfschilderijen en moderne sculpturen tot scheepsmodellen en tijdschriftartikelen.  

Virtuele Collectie Water 


Voeg eenvoudig uw eigen collectie toe

Sinds 1 april 2010 werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder de noemer Collectie Nederland aan de centrale ontsluiting van gedigitaliseerde museale collecties. De hiertoe ontwikkelde zoekomgeving is gebaseerd op de open source versie van het Europeana framework. Bovenop de door dit framework geleverde indexerings- en zoekfunctionaliteit ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigen, geavanceerde zoektoepassingen voor de erfgoedprofessional.

Vanaf januari 2011 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan optreden als "nationale aggregator" binnen het Europeana netwerk. Dit betekent dat collecties die deelnemen aan Collectie Nederland ook worden doorgegeven aan Europeana.

In de huidige versie van Erfgoed Digitaal / Collectie Nederland worden meer dan 3.3 miljoen objecten afkomstig van een 90-tal verschillende bronnen ontsloten.


Advies

31 augustus 2016

Regelmatig wordt het platform Collectie Nederland door particulieren geraadpleegd voor objecten uit hun eigen verzameling. Vaak blijkt dat particulieren thuis objecten hebben die ook in museumcollecties vertegenwoordigd zijn.  In veel gevallen is dan de vraag wat zo'n object waard is. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan op dergelijke vragen geen antwoord geven. Als u thuis een object heeft en u wilt weten wat het waard is, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met een museum of met een beëdigd taxateur.