Bladzijde uit het fotoalbum "Beoosten de Eem", dat gewijd is aan de ruilverkaveling in dat gebied. Beelden van de rogge-oogst: maaien, thuisrijden en in de berg steken.
ca. 1942
landbouw

ruilverkaveling

ruimtelijke ordening
AFT004001839
Archief Eemland
Uitgebreide informatie