Bladzijde uit het fotoalbum "Beoosten de Eem", dat gewijd is aan de ruilverkaveling in dat gebied. Beelden van het graven van nieuwe (dwars)weteringen in Boven- en Beneden(Neder)-Duist: de Oosterwetering, Rengerswetering en Bikkersdwarswetering (omstreeks 1946).
ca. 1942
ruilverkaveling

ruimtelijke ordening
AFT004001819
Archief Eemland
Uitgebreide informatie