Bladzijde uit het fotoalbum "Beoosten de Eem", dat gewijd is aan de ruilverkaveling in dat gebied. Beelden van het werk in de polders: kunstmest strooien en hooi opladen.
ca. 1942
landbouw

ruilverkaveling

ruimtelijke ordening
AFT004001838
Archief Eemland
Uitgebreide informatie