Bladzijde uit het fotoalbum "Beoosten de Eem", dat gewijd is aan de ruilverkaveling in dat gebied. De Martjesbrug verbindt de Slaagseweg en de Neerzeldertseweg. Boven de oude toestand van het brugje, beneden de wegen bij de brug. De brug was in de oorlog vernield. In 1947 vervangen door een duiker.
ca. 1942
ruilverkaveling

ruimtelijke ordening
AFT004001822
Archief Eemland
Uitgebreide informatie