Bladzijde uit het fotoalbum "Beoosten de Eem", dat gewijd is aan de ruilverkaveling in dat gebied. Beelden van aanvoer en storten van zand, nodig voor het verbeteren van de infrastructuur van de ruilverkaveling, hier het dijklichaam voor de aanleg van de Vaartweg langs de Bikkersvaart. Deze weg loopt van Bunschoten naar Eemdijk.
ca. 1942
ruilverkaveling

ruimtelijke ordening
AFT004001836
Archief Eemland
Uitgebreide informatie