Vergulde Geuzenpenning, 1572
onbekend
De inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572, het protest tegen de strenge plakkaten gericht tegen de Protestanten (Verbond der Edelen) en de weigering door de Nederlandse bestuurders om de door Alva geëiste 10e penning (10 procent omzetbelasting) af te dragen, zijn de aanleidingen geweest tot het maken van dit soort ...
31756
penning (onderscheidingsteken)
draagpenning
historiepenning
Belasting en Douane Museum
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html
Uitgebreide informatie