Winter
Saftleven, Herman
1650
allegorie

winter
Serie van vier bladen. Met tweeregelige Latijnse verzen.
7155 d
ets

prent
Centraal Museum
Uitgebreide informatie