Bevrijding van Den Briel
1572 - 1914
Vier herinneringspenningen, waaronder twee draagpenningen, van de ontzetting van Den Briel in 1572: (1+2) Dageraad Onzer Vrijheid, 1572-1872; keerzijde: 1 april 1572; (3) draagpenning, 3e eeuwfeest 1872, Den eersten dagh van april verloos Duc d'Alva sijnen Bril, Bloedplakaat; Tiende Penning; Op god is mijn betrouwen; Prins Willem van Oranje; (4) draagpenning 1572-1872, voor Vrijheid, Vorst ...
1186-F116-220
herdenkingspenning
CODA Museum
http://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-f.html
Uitgebreide informatie