Dienst van Scheepvaart
1 april 1942
Krijgsverrichtingen
formele verklaringen
teksten
papier
mobilisatie
Een getypt briefje waarin J. Kuyper, hoofdinspecteur, Hoofd van den Dienst van scheepvaart verklaart dat "ir. J.J. Hillen werkzaam bij den Dienst van Scheepvaart en geen militair is". Gedaan te Bandoeng op 1 april 1942.
101119 (5/20)
verklaring
Museon
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f
Uitgebreide informatie