Op Vasten Bodem
1941
stencils (kopieën)
redevoeringen
papier
communicatie
Publicatie van een rede van Mussert op 12 maart 1941. Voorzien van een inleiding. Overdruk uit Volk en Vaderland op krantenpapier.
209136
stencil
Museon
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f
Uitgebreide informatie