Inneming van Den Briel. 1572.
Omstreeks 1860
soldaten
papier
schepen
onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht
schoolplaten
geschiedenisonderwijs
steden
verovering
Een schoolplaat met in zwart-wit de afbeelding van de bestorming van de stad Brielle door de Watergeuzen onder Lumey op 1 april 1572, waarna de stad werd ingenomen. Afgebeeld zijn de geuzen die zich ontschepen en met een stormram de Noorderpoort van de stad proberen in te beuken. Boven de afbeelding staat het jaartal van ...
57757
schoolplaat
Museon
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f
Uitgebreide informatie