Witte kleipijp, hoornmodel met reliëf op kop, "De inneming van Den Briel 1 April 1572", op de pijp een decoratie met daarin een kijkglaasje met voorstelling
1872 - 1872
reliëf
archeologie, Brielle, Den Briel, jubileum, feest, herdenken, oorlog, Tachtigjarige oorlog
In een decoratiekrul op de bovenzijde, overgang van kop naar steel zit een zeer klein glaasje, door dit tegen het licht te houden en erdoor te kijken is een voorstelling zichtbaar, portret van Willem de Zwijger, en afbeelding van de inneming van Den Briel. Op de pijp in reliëf vergelijkbare afbeeldingen.
kleipijp, pijp, rookgerei, uitrusting, bodemvondst
Museum Rotterdam
CC-BY-SA
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie