Ontwerp voor blazoen voor kleermakersvereniging "Amicitia", met afbeelding van schaar, strijkbout, rolmaat en winkelhaak
D.A. Lamine
1871 - 1872
kleding, Rotterdam, optocht, Den Briel, Spanje, Alva, watergeus, 1 april, 1572, 1872, kleermaker, gilde, oorlog, Tachtigjarige oorlog
schaar, strijkbout, rolmaat, winkelhaak
ontwerptekening, tekening, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
Publiek_Domein
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie