Ontwerp voor blazoen voor het brouwersgilde, met afbeelding van bundels graanhalmen en hopranken
D.A. Lamine
1871 - 1872
Rotterdam, optocht, Den Briel, Spanje, Alva, watergeus, 1 april, 1572, 1872, gilde, brouwer, brouwerij, oorlog, Tachtigjarige oorlog
ontwerptekening, tekening, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
Publiek_Domein
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie