Ontwerp voor blazoen voor het scheeptimmermansgilde, met afbeelding van houten schip in aanbouw en twee gekruiste ankers
F.D.O. Obreen (tekenaar)
1871 - 1872
stadswapen, wapen, schip, anker
Rotterdam, optocht, Den Briel, Spanje, Alva, watergeus, 1 april, 1572, 1872, gilde, scheepstimmerman, heraldiek, oorlog, Tachtigjarige oorlog
ontwerptekening, tekening, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
Publiek_Domein
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie