Ontwerp voor blazoen voor Liedertafel "Harpe Davids", met afbeelding van harpspelende koning David
F.D.O. Obreen (tekenaar)
1871 - 1872
Rotterdam, optocht, Den Briel, Spanje, Alva, watergeus, 1 april, 1572, 1872, David, bijbel, muziek, zang, zangkoor, liedertafel, oorlog, Tachtigjarige oorlog
persoon, man, koning, harp
ontwerptekening, tekening, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
Publiek_Domein
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie