Penning op het derde eeuwfeest van de inneming van Den Briel door de Watergeuzen
J.D. Posthumus
1872 - 1872
Willem van Oranje, Willem I van Oranje, Willem I, prins Willem I, Willem de Zwijger, Oranje, Brielle, Den Briel, Spanje, 1 april, Alva, watergeus, oorlog, Tachtigjarige oorlog
Vz: borstbeeld Willem de Zwijger, op twee lauwertakken. Kz: staande vrouw, met haar linkervoet het Spaanse wapen vertrappende, houdt een lauwerkrans boven het door vlaggen en krijgstuig omgeven wapen van Den Briel, waarachter speer met vrijheidshoed en wimpel met "LIBERTAS PATRIAE" en in haar linkerhand vaandel.
penning, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
CC-BY-SA
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie