Penning op het derde Eeeuwfeest van de inname van Den Briel
Salomon Isaac de Vries (Den Haag 1816 - Amsterdam 1886)
1872 - 1872
wapen, rijkswapen
1 april, Den Briel, Brielle, Spanje, Alva, watergeus, Oranje, heraldiek, oorlog, Tachtigjarige oorlog
Vz: de Nederlandse maagd, de lans met de vrijheidshoed in de hand, ontvangt een lauwerkrans van de tegenover haar staande Victorie, die haar voet op een kanon heeft geplaatst. Naast de maagd de leeuw met de Nederlandse vlag. Naast de Victorie het wapen van Den Briel. Op de achtergrond een driemaster. Kz: onder de Koninklijke ...
penning, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
Publiek_Domein
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie