Penning op het derde eeuwfeest van de inname van Den Briel
Johan Philip Menger (Utrecht 1818 - 1895)
1872 - 1872
1 april, Den Briel, Brielle, Spanje, Alva, watergeus, Oranje, Hollandse Tuin, oorlog, Tachtigjarige oorlog
Vz: in Hollandse tuin staat, omgeven door Oranjetakken, de speer met vrijheidshoed. Aan weerszijden de jaartallen "1572" en "1872". Kz: tekst.
penning, beeldmateriaal
Museum Rotterdam
Publiek_Domein
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Uitgebreide informatie