Roderburg, Kris
2003
grisailles

schilderingen

schoorsteenstukken
Interieur bel-etage, rechter achterkamer: schoorsteenstuk met grisaille, voorstellend een allegorie op de winter
17954
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uitgebreide informatie