Dorpsgezicht van Broek in Waterland
Bouma, Siebe Jan
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/121699
Binnenwater met in de verte Broek in Waterland en de toren van zijn Ned. Herv. kerk.
F071451
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie