De haven van Elburg
Bouma, Siebe Jan
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/121699
De haven van Elburg vanaf landinwaarts gezien. De masten hebben de dwarskuilen hangen, om te drogen.
F071585
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie