De brug over de vestinggracht
Bouma, Siebe Jan
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/121699
De brug over de vestinggracht. Rechts nog net de Vispoort. Links de masten van schepen in de haven (achtergrond).
F071620
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie