De brug over de vestinggracht
Bouma, Siebe Jan
Elburg

brug (bouwwerk)

stads- en dorpsgezicht
De brug over de vestinggracht. Rechts nog net de Vispoort. Links de masten van schepen in de haven (achtergrond).
F071620
dia
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie