Voormalige havenhoofd
Steltenpool, N.J.
Het voormalige havenhoofd steekt nu in het polderland van Oostelijk Flevoland.
F071634
dia
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie