Schokkerhuis
Deze dubbele woning, weer zelfde bouwtrant als vorige maar ditmaals ruggelings geplaatst, verkeerde bij opmeting 1949 al in vergaande staat; vooral het deel KP-6, waarvan de woonvloer verlaagd was en verdwenen onder opgespoten zand. Uit de opmeting en foto's viel af te leiden dat de beide voorgevels oorspronkelijk identiek geweest waren, maar die van KP-6 ...
KP-5
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie