Kaaspakhuis Landsmeer
Het interieur was vrijwel geheel weggebroken om plaats te maken voor botenopslag. Het interieur, voornamelijk stellages met kaasplanken, is alleen waar constructief noodzakelijk gereconstrueerd; dus alleen een gedeelte van de stijlen die de zolderbalken mede ondersteunden.
LA-1
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie