Feestartikelenwinkel
Het pand was beschermd Rijksmonument maar is tenslotte toch voor nieuwbouw vervangen. Blijkens opmeting was in 1970 het originele interieur nog geheel aanwezig maar was het 1978 leeggesloopt en werden nog maar enkele onderdelen teruggevonden. Het 17e eeuwse houtskelet met typerende 'zwanehals' korbelen, was nog grotendeels aanwezig. De zijgevels waren tezeer vervormd om ingepakt te ...
MO-7
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie