Dubbel woonhuis Vollenhove
Voorkamer en zijkamer waartussen dubbele schoorsteen; in zijkamer bedschot met kastje en kelderluik tussen twee bedsteden; achterruimten onder aankapping en een aangebouwde bokkinghang vanuit rechter achterruimte. Uit opmeting en foto's valt te reconstrueren dat het een dubbele woning geweest moet zijn: Linker woning: een, mogelijk houten, bedschot tegenover de voordeur; bedsteden onder de aankapping: Rechter ...
VN-4
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie