Woonhuis Vollenhove
Portaal, zijkamer met (verdwenen) bedschot en woonkamer met schoorsteenmantel en bedschot: twee bedsteden en tussenkastje hoge zolderruimte via portaal bereikbaar. Dit pand is samen met VN-4 herbouwd in kader van werkverruimingsobject (gegevens, o.a. tekeningen zijn nog zoek). De houten regenpijpen zijn reconstructie van oude tekening en foto. Schoorsteenmantel was verdwenen en is voor algemeen type ...
VN-5
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie