Kapel van Den Oever
Portaal, zijkamertje, toilet en werkkast, kerkruimte met kansel achter doophek; boven portaal zolder tot aan orgelgalerij (kraak). Het museum verwierf de kapel toen deze al in slopershanden was en verschillende onderdelen al verkocht of herbestemd waren. De kapel is herbouwd in een teruggerestaureerde ideale toestand, waarbij zoveel mogelijk waardevolle elementen weer tot recht kwamen. Het ...
WR-1
Zuiderzeemuseum
"Stom 'weest dat die kapel weg'raakt is!" : De St. Michael- of Gasthuiskapel uit Den Oever : Zuiderzeemuseum WR. 1
Uitgebreide informatie