Woonhuis Mellema
Portaal, kamertje en woonkamer met twee bedsteden en tussenkast. Opmerkingen: De fundering van het al eerder aangeboden pand was al enige jaren eerder aangelegd maar was weer toegedekt toen aanbod geen doorgang leek te vinden. Vrijwel alle buitenmuren konden overgebracht worden en slechts minimale reparaties aan betimmeringen waren noodzakelijk. (zie ook ZK-11)
ZK-17
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie