Woonhuis families Lap en Delema
twee woningen, elk met portaal-keuken, zijkamertje en woonkamer met bedschot waarin diepe kast tussen twee bedsteden
ZK-6
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie