Map met dertig schoolplaten met bijbelse voorstellingen
Noorden, Frans van ()
ABM v282
schoolplaat
Museum Catharijneconvent
Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1973-1976
Uitgebreide informatie