Schoolplaat "Willibrord, de apostel der Friezen"
Isings, Johan Herman naar ontwerp van
ABM v345.1
schoolplaat
Museum Catharijneconvent
Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1973-1976
geschiedenis gekleurd : historie - schoolplaten - J.H. Isings De
Uitgebreide informatie