Schoolplaat van papier op karton voorstellende een processie van novicen op weg naar de priesterwijding.
Paters van de Heilige Geest
catechese

katholicisme
Religieuze schoolplaat, voorstellende een processie van novicen op weg naar de priesterwijding. Ordines majores et minores. Onderdeel van kist 3109.17 die 16 schoolplaten bevat met de nummers 3109.01 t/m/ 3109.16. De schoolplaten zijn gebruikt op de school in Loerbeek
schoolplaten
Liemers Museum
Uitgebreide informatie