Schoolplaat 'Processie van novicen op weg naar de priesterwijding' papier op karton
Paters van de Heilige Geest
catechese

katholicisme
Schoolplaat 'Processie van novicen op weg naar de priesterwijding' papier op karton. Religieuze schoolplaat, voorstellende een processie van novicen op weg naar de priesterwijding. Onderdeel van kist 3109.17 die 16 schoolplaten bevat met de nummers 3109.01 t/m/ 3109.16. De schoolplaten zijn gebruikt op de school in Loerbeek
schoolplaten
Liemers Museum
Uitgebreide informatie