Schoolplaat 'Aan 't kaas maken' van karton gebruikt om aan de wand te hangen voor onderwijsdoeleinden
Jetses, Cornelis
1905 - 1911
Betreft een schoolplaat of wandplaat van karton en gebruikt bij het onderwijs. De schoolplaat 'Aan 't kaasmaken', waarop het proces van het kaasmaken op de boerderij in kleur is afgebeeld, is getekend door Cornelis Jetses (1873-1955). Het is no. 6 uit de 2e serie, zomerhalfjaar-grasland, uit een reeks van 24 schoolpaten behorende bij de leermethode ...
FLM-04-100
schoolplaat

wandplaat
Fries Landbouwmuseum
Uitgebreide informatie