Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis
Tussen 1954-1962
catalogi

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten
Een catalogus met op de kaft de tekst: "J.W. de Jongh en H. Wagenvoort, Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis voortgezet door J.J. Moerman en D. Wijbenga. Uitgave van J.B. Wolters - Groningen, Djakarta". Op de titelpagina verder nog: "Naar oorspronkelijke aquarellen van J. Hoynck, J.H. Isings en C. Jetses". In de catalogus zijn 27 platen ...
112398
catalogus
Museon
Uitgebreide informatie