Zeevogels
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

karton

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten

textielmaterialen

vogels
Een oprolbare schoolplaat tussen twee latten met in kleur de afbeelding van 24 zeevogelsoorten die in Nederland broeden of aan de Nederlandse kust voorkomen. Het betreffen o.a. de zeekoet, de aalscholver en verschillende soorten meeuwen, sternen en stormvogels. Bij de vogels staan nummers. Onderaan de plaat staat de titel "Zeevogels" en wordt de Nederlandse naam ...
113658
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie