Branta leucopsis
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

ganzen

houtvezelplank

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten
Een schoolplaat op zachtboard met in kleur de afbeelding van twee brandganzen. Onder de afbeelding de Latijnse naam: "Branta leucopsis" en de tekst: "Brandgans / 5125 / Uitgave van de Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, door Verkerke Reprodukties Bv. naar gouaches van Henk Slijper / Uitgave werd mogelijk gemaakt door Nederlandse Credietbank NV / ...
113662
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie