Lanius collurio
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

hardboard

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten
Een schoolplaat op hardboard met in kleur de afbeelding van drie grauwe klauwieren in een bloeiende meidoorntak. Onder de afbeelding de Latijnse naam "Lanius collurio" en de tekst: "Grauwe klauwier / 5167 / Uitgave van de Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, door Verkerke Reprodukties Bv. naar gouaches van Henk Slijper / Uitgave werd mogelijk ...
113663
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie