Circus aeruginosus
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

hardboard

kiekendieven

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten
Een schoolplaat op hardboard met in kleur de afbeelding van een bruine kiekendief die een rat grijpt. Onder de afbeelding de Latijnse naam "Lanius collurio" en de tekst: "Bruine kiekendief (volwassen man) / 5124 / Uitgave van de Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, door Verkerke Reprodukties Bv. naar gouaches van Henk Slijper / Uitgave ...
113664
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie