Watervogels
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

karton

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten

textielmaterialen

vogels
Een oprolbare schoolplaat tussen twee latten met in kleur de afbeelding van 27 watervogelsoorten die in Nederland broeden of voorkomen. Het betreffen hoofdzakelijk ganzen en eenden. Van sommige soorten is zowel het mannetje als het vrouwtje afgebeeld. Bij de vogels staan nummers. Onderaan de plaat staat de titel "Watervogels" en wordt de Nederlandse naam van ...
113692
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie