Uilen en roofvogels
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

karton

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten

textielmaterialen

uilen

vogels
Een oprolbare schoolplaat tussen twee latten met in kleur de afbeelding van 32 uilen en roofvogels die in Nederland voorkomen (sommige zijn zeldzaam). Het betreffen o.a. verschillende uilensoorten, valken, arenden, de buizerd, sperwer en kiekendief. Van sommige soorten is zowel het mannetje als het vrouwtje afgebeeld. Bij de vogels staan nummers. Onderaan de plaat staat ...
113693
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie