Aan de Hollandse waterlinie, 1672
Tussen 1940-1950
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

geschiedenisonderwijs

karton

landschappen (voorstellingen)

metaal

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

oorlogen

overheidsfunctionarissen

papier

polders

schoolplaten

textielmaterialen
Een schoolplaat met hoekijzers. In kleur een afbeelding van een gezelschap zeventiende eeuwse hoogwaardigheidsbekleders op een weg langs de waterkant in een Nederlands landschap. De centrale figuur die een kaart raadpleegt is prins Willem III. Aan weerszijden van de weg is land afgebeeld dat onder water is gezet, dienend als verdediging tegen de Franse opmars. ...
200121
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie