Onze zuivelbereiding: De melk in dienst van mens en dier
Eerste helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

botervaten

brood

karton

kinderen

melk

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

schoolplaten

textielmaterialen
Een schoolplaat in kleur met de afbeelding van verschillende producten die met melk gemaakt worden. Rechtsonder een signatuur: "M. Guthschmidt". Boven de afbeelding: "Onze zuivelbereiding". Onder de afbeelding: "De melk in dienst van mens en dier". Rechtsonder: "J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen, Batavia". Op de achterkant de uitleg van het systeem Keiser en een lijst ...
200189
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie