Gideon the deliverer. Judges 7
Vermoedelijk eind 19e, begin 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

fakkels

godsdienstonderwijs

hoorns

kamelen

kampen (tijdelijke nederzettingen)

legers

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten

tenten

textielmaterialen
Een schoolplaat in kleur met de afbeelding van een rij mannen die elk een fakkel vasthouden en op een hoorn blazen. Zij omringen een tentenkamp met kamelen in een dal. Het betreft de afbeelding van een Bijbelpassage waarin Gideon er in slaagt het leger van Midjan te laat vluchten door 300 mannen op een hoorn ...
200505
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie