32. De Solo-rivier bij Tjepoe (midden Java)
1912-1913
audio-visuele kunst

foto's

papier

rivieren

schoolplaten

spoorbruggen
Een zwart-wit foto in een wit kader met de titel: "32. De Solorivier bij Tjepoe (Midden-Java)". Linksonder: "Kleynenberg & Co, Haarlem." Zicht over de Solorivier met een ijzeren brug op betonnen palen. Op de voorgrond aan de oever een platte woonschuit vervaardigd van matter. Op de oever grazende karbouwen.
200544
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie