19 Nederlandse zangvogels
Tweede helft 20e eeuw
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

biologieonderwijs

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten

textielmaterialen

vezel

vogels
Een schoolplaat in kleur met de afbeelding van 19 in Nederland voorkomende zangvogels. Boven de plaat met pen geschreven: "Zangvogels. 18 vak 23." Links onder de afbeelding: "Vadadruk, Wageningen. 19 Nederlandse zangvogels aangeboden door C&A en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels."
201456
schoolplaat
Museon
Uitgebreide informatie